Vi är två animatörer med en bakgrund som tecknare och illustratörer
med en lång erfarenhet av bildberättande. Vår kundlista innehåller både
reklambyråer, filmproduktionsbolag, myndigheter, organisationer
och stora som små företag.

Fördelen för dig att jobba med oss, är att vi både tecknar och animerar,
så arbetsprocessen blir rak, enkel och tidseffektiv. Den personliga servicen
kommer så att säga på köpet, genom den lilla organisationen och
erfarenheten av att ha servat så många olika slags kunder.

Eftersom vi är drivna tecknare med stor fantasi och humor,
har du mycket stora möjligheter att skräddarsy ett eget uttryck i din film.
Det är precis det vi tycker är det roliga: Att skapa det litet unika tillsammans
med dig som kund.

Dessutom är vi trevliga.

Länkar till våra andra hemsidor med en massa exempel på olika bildmaner.